Angst og nervøsitet

Afhjælp angst og nervøsitet

Angst forringer vores livskvalitet og begrænser vores udfoldelsesmuligheder. Angst forekommer i en række forskellige former og situationer, men i mange tilfæl­de kan vi selv gøre vores til at få det bedre. Ved fx at bruge visualiseringsøvelser kan man lære at kontrol­lere lettere følelser af angst og nervøsitet.

Øvelserne kan anvendes som supplement i forbindelse med et behandlingsforløb.