Visualisering for børn

Visualisering for børn

Børn påvirkes naturligvis også af en presset hverdag og har brug for ro og afslapning. Børn synes at have en særlig evne til at kunne indleve sig i fantasier og forestillingsbilleder og visualisering kan være et effek tivt redskab til at skabe indre ro og afspænding, modvirke stress, finde frem til indre ressourcer og lindre smerter og ubehag i forbindelse med sygdom, smerter og ubehag.